گناهکار تصویر زندان زندانی بازداشت

گناهکار: تصویر زندان زندانی بازداشت تحقیقات میلیونی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی آب جیره بندی می‌شود؟

قائم مقاو وزیر نیرو گفت: با وجود خشکسالی در کشور ولی برنامه‌ای جهت جیره‌بندی منابع آب در دستور کار وزارت نیرو وجود ندارد و تنها راهکار جهت گذر از پیک تابستان، م

آب جیره بندی می‌شود؟

آب جیره بندی می شود؟

عبارات مهم : منابع

قائم مقاو وزیر نیرو گفت: با وجود خشکسالی در کشور ولی برنامه ای جهت جیره بندی منابع آب در دستور کار وزارت نیرو وجود ندارد و تنها راهکار جهت گذر از پیک تابستان، مدیریت مصرف آشنا شده است که باید بیش از هر سال دیگر به آن توجه کرد.

ستار محمودی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به زیاد کردن میزان سرانه آب کشور در دو دهه اخیر، اظهار کرد: در دو دهه اخیر میزان مصرف آب کشور بیش از ۱۵ میلیارد متر مکعب زیاد کردن یافته و میزان کلی مصرف آب کشور از ۸۰ به ۹۵ میلیارد متر مکعب رسیده است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی مدیریت مصرف یکی از مهم ترین راه کارها جهت گذر از شرایط کم آبی هست، عنوان کرد: اگر مشترکان در این زمینه با ما همکاری کنند، قطعا با مشکلی مواجه نخواهیم شد البته وزارت نیرو نیز برنامه هایی در این راستا دارد.

آب جیره بندی می‌شود؟

به گفته وی در حال حاضر کشور با مصرف بیش از ۸۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر از خط قرمز جهانی عبور کرده که بخشی از آن به خاطر محدودیت های اقلیمی و بخشی دیگر به علت ناهماهنگی و جزیره ای عمل کردن متولیان است.

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه در داخل کشور عزیزمان ایران براساس آمارهای ۳۳ ساله حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده و براساس آمار ۴۲ ساله ۱۱۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده داشته ایم، عنوان کرد: طبق معیارهای جهانی جهت رسیدن به یک کشور پایدار، حداکثر استفاده از منابع تجدیدشونده ۴۰ درصد هست، اگر در کشوری ۶۰ درصد از منابع تجدیدشونده استفاده شود، آن کشور در خط قرمز قرار گرفته، ولی این در حالی است که در کشور عزیزمان ایران بیش از ۸۰ درصد منابع تجدیدشونده استفاده می شود.

قائم مقاو وزیر نیرو گفت: با وجود خشکسالی در کشور ولی برنامه‌ای جهت جیره‌بندی منابع آب در دستور کار وزارت نیرو وجود ندارد و تنها راهکار جهت گذر از پیک تابستان، م

محمودی با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی مورد نیاز است که تنگناهای موجود در عرصه آب برداشته شود، تاکید کرد: با در نظرگرفتن این که منابع آبی کشور محدود هست، مورد نیاز است که در وقت فعلی بحران آب در تمام ابعاد و با همکاری تمام شرکت ها و مشترکان مدیریت شود.

واژه های کلیدی: منابع | مدیریت | استفاده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs